Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ
Tên: Chambea
Tuổi: 2 năm 7 tháng
Giống loài: Jack Russell
Chủ nuôi: Grisset Alvarez Perez
Tên: Baget
Tuổi: 8 năm 8 tháng
Giống loài: Dachshund
Chủ nuôi: Sakhabutdinov Artur
Tên: Simona
Tuổi: 5 năm 7 tháng
Giống loài: Chihuahua
Chủ nuôi: Mokrushina Zhanna
Tên: Ting
Tuổi: 9 tháng
Giống loài: Pitbull
Chủ nuôi: Cao Nguyệt Hằng
Tên: Sharp
Tuổi: 9 tháng
Giống loài: Poodle
Chủ nuôi: Kent Jhun Jason Notarte
Tên: Kachim
Tuổi: 3 năm 6 tháng
Giống loài: Vietnamese Cat
Chủ nuôi: Dzhioeva Anastasiia
Tên: Koka
Tuổi: 1 năm 7 tháng
Giống loài: Phu Quoc Dog
Chủ nuôi: Nadezhda Kosstyrina
Tên: Son
Tuổi: 12 tháng
Giống loài: Vietnamese Cat
Chủ nuôi: Vazhenina Nina
Tên: Mika
Tuổi: 9 tháng
Giống loài: Jack Russell Terrier
Chủ nuôi: Stanislav Chernov
Tên: Anabel Hound
Tuổi: 8 năm 11 tháng
Giống loài: Basset Hound
Chủ nuôi: Oparin Ilia
Tên: AnuBis Den
Tuổi: 7 tháng
Giống loài: Vietnamese dog
Chủ nuôi: Oparin Ilia
Tên: Simba
Tuổi: 1 năm 2 tháng
Giống loài: Siamese cat
Chủ nuôi: Cristina M Dayaon
Xem thêm
Góp ý