Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ
Tên: Businka
Tuổi: 3 năm 4 tháng
Giống loài: Neva Masquerade
Chủ nuôi: Surovtcev Maksim
Tên: Kefin
Tuổi: 8 năm 1 tháng
Giống loài: Mèo cỏ
Chủ nuôi: Gorodilova Kseniia
Tên: Pepper
Tuổi: 11 tháng
Giống loài: Poodle
Chủ nuôi: Trần Tăng Xuân Thơm
Tên: Chambea
Tuổi: 2 năm 8 tháng
Giống loài: Jack Russell
Chủ nuôi: Grisset Alvarez Perez
Tên: Baget
Tuổi: 8 năm 9 tháng
Giống loài: Dachshund
Chủ nuôi: Sakhabutdinov Artur
Tên: Simona
Tuổi: 5 năm 9 tháng
Giống loài: Chihuahua
Chủ nuôi: Mokrushina Zhanna
Tên: Ting
Tuổi: 10 tháng
Giống loài: Pitbull
Chủ nuôi: Cao Nguyệt Hằng
Tên: Sharp
Tuổi: 11 tháng
Giống loài: Poodle
Chủ nuôi: Kent Jhun Jason Notarte
Tên: Kachim
Tuổi: 3 năm 8 tháng
Giống loài: Vietnamese Cat
Chủ nuôi: Dzhioeva Anastasiia
Tên: Koka
Tuổi: 1 năm 9 tháng
Giống loài: Phu Quoc Dog
Chủ nuôi: Nadezhda Kosstyrina
Tên: Son
Tuổi: 1 năm 1 tháng
Giống loài: Vietnamese Cat
Chủ nuôi: Vazhenina Nina
Tên: Mika
Tuổi: 11 tháng
Giống loài: Jack Russell Terrier
Chủ nuôi: Stanislav Chernov
Xem thêm
Góp ý