Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1. Nhập danh sách lên hệ thống VETVN.VN hoặc liên hệ số điện thoại 02626.290.609 đễ được hướng dẫn.

2. Lập danh sách chó cần gắn chip và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

3. Nộp lệ phí cấp giấy:

        Loại a: 500.000đ Loại b: 300.000đ

             a) Sử dụng Microchip Đức: 500.000đ

             b) Sử dụng Microchip phổ thông: 300.000đ

4. DDC Kiểm tra thông tin:

             a) Chủ trại quay video chó bố và mẹ đang phối, quét số Microchip gửi đến DDC quay email, hoặc zalo.

             b) Sau đó được DDC cấp miễn phí giấy chứng nhận phối giống.

             c) Đàn chó con sau khi đẻ ra được cấp giấy chứng nhận mà không cần phải xác minh lại.

             d) Tất cả chó con sau khi bán cho khách sẽ được bắn Microchip tại nơi chứng nhận của DDC. Hoặc chủ

trang trại quay video gắn chíp củng như số chip gửi về DDC để làm chứng nhận

Góp ý